Huisreglement

en gebit moet een leven lang mee! Een gezonde mond, een stralende lach!

ONZE HUISREGELS

Bent u verhinderd, dan dient u uw afspraak uiterlijk 24 uur van tevoren te hebben afgezegd. Heeft u dat niet gedaan, dan zijn wij helaas genoodzaakt u de gereserveerde tijd in rekening te brengen.

HET EERSTE CONSULT

Bij een eerste bezoek brengen wij graag samen met u al uw tandheelkundige wensen en/of eventuele problemen in kaart. We voeren een uitgebreid mondonderzoek uit, vaak is het dan nodig om röntgenfoto’s te maken om de situatie van het gebit goed vast te kunnen leggen en beoordelen. Deze worden besproken en er wordt een behandelplan gemaakt. Voor de nodige behandelingen wordt een nieuwe afspraak gemaakt. Bij het eerste consult wordt ook gevraagd naar uw gezondheid, eventueel medicijngebruik allergieën. Dit in verband met mogelijke interacties met tandheelkundige behandelingen of recepten die we voorschrijven. U kunt de gezondheidsvragenlijst van tevoren al invullen.

BEHANDELING EN KOSTEN

Het fundament van een goede tandheelkundige zorg is de periodieke controle. Afhankelijk van uw gebitsgezondheid spreekt de tandarts hiervoor een bepaalde regelmaat met u af. Tijdens de periodieke controle kijkt de tandarts naar de gezondheid van uw gebit en de staat van onderhoud. Zonodig wordt er tandsteen verwijderd. Als op de controle een behandeling moet volgen, bespreekt de tandarts dat met u. Desgewenst kan er een kostenbegroting worden gemaakt, waarbij onvoorziene omstandigheden en de daarbij behorende kosten niet worden meegerekend. Over veel soorten behandelingen kunt u op onze website ook een folder vinden waarin u nog eens kunt nalezen wat u te wachten staat. Wij adviseren u, uw polis na te kijken. op welke vergoeding u recht heeft.

WAARNEMING EN SPOEDGEVALLEN

Als zich tijdens de openingsuren van de praktijk een spoedgeval voordoet, kunnen wij meestal dezelfde dag ruimte maken om u te helpen. Voor spoedhulp buiten de openingstijden van de praktijk, afwezigheid van de tandarts(en), kunt u terecht bij Dental 365. Als u ons telefoonnummer draait. Dit geldt ook voor feestdagen en vakantieperiodes. Als u voor een spoedgeval door de dienstdoende collega wordt geholpen, is het de gewoonte contant te betalen. U krijgt een kwitantie mee naar huis, die u vervolgens zelf naar uw verzekering doorstuurt.

PRIVACY, MEDISCH DOSSIER

In de gezondheidzorg geldt voor de patiëntenadministratie een privacyreglement. Dit houdt onder meer in, dat u inzage heeft in uw gegevens en alleen met uw toestemming, aan derden, uw gegevens mogen verstrekken.

WIJZIGINGEN DOORGEVEN

Als uw persoonlijke gegevens, uw gezondheid of uw verzekeringsgegevens wijzigen, vragen wij u ons hierover te informeren. Wij kunnen deze gegevens dan administratief aanpassen.

BETALEN

Wij zijn in onze praktijk liever met u bezig, dan met onze financiële administratie en daarom hebben wij de verwerking van de nota’s overgedragen aan Infomedics. Onze nota’s ontvangt u daarom van hen. Infomedics is als enige bevoegd om de nota’s te incasseren en u dient de betaling aan Infomedics over te maken. In sommige gevallen wordt een nota eerst ingediend bij uw zorgverzekeraar en ontvangt u een nota voor het niet vergoede deel. Indien u een nota zelf dient in te dienen bij uw zorgverzekeraar, blijft u altijd zelf verantwoordelijk voor een tijdige betaling van deze nota.